AFDELING: Winterswijk

Welkom bij de NBV afdeling Winterswijk

Op deze site kunnen leden en niet leden info vinden over de activiteiten die er worden georganiseerd. En er is een stukje info te vinden over het houden van bijen. Het plan is om hier ook vraag en aanbod neer te zetten van bijenvolken en kasten e.d.

De vereniging bestaat uit 30 leden die een aantal keren per jaar gezamenlijk iets ondernemen, b.v een wandeling onder leiding van een boswachter, bezoek aan een grote imker, lezing of dia voorstelling. De vereniging is op dit moment bezig met een nieuwe bijenstal te realiseren op het terrein van het voormalig belasting kantoor.In het voorjaar van 2020 moet dit klaar zijn en kan er uitleg gegeven worden aan geinteresseerden.

Een lid van onze vereniging heeft een mooi en zeer uitgebreid depot dat beheerd wordt door de heer Henk Rotteveel. U kunt daar terecht voor gereedschap, kleding, potjes, stikkers,raampjes,kasten en dergerlijke. Waliensestraat 127   7103 EA Winterswijk 0543-514792 

De bijenstal wordt beheerd door Mario van Waardenburg bereikbaar op 0543-521877. Als de nieuwe bijenstal klaar is kunnen we ook weer meedoen met de Landelijke Open Imkerdag en zo uitleg geven van onze hobby. In de winter zijn de bijen in de winterrust en doen hun best om te overleven.De bijen vliegen in het voorjaar uit bij een temperatuur van 10 graden. Raadpleeg in het voorjaar op onze agenda wanneer u met uw kind in een bijenpak de bijen kunt bewonderen.

Heeft u vragen over bijen  dan kunt u contact op nemen met het secretariaat. zie contact gegevens.

Is er een bijenzwerm bij u in de buurt neergestreken dan kunt u contact opnemen met Henk Rotteveel (0543 - 514792) of Bendicks Kuipers (06 - 15445723).

 

Heeft u nog mooie bijen foto's dan houden wij ons aan bevolen.Gaarne versturen naar het secretariaat. Om deze site verder uit te bouwen.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Mario van Waardenburg
Misterweg 107, Winterswijk
Tel. 0543-521877

Penningmeester:
Henk Olbach

Secretariaat:
Bendicks Kuipers
Vreehorstweg 4, Winterswijk
Tel. 0543-532050 of 06-15445723
bkuipers@cumail.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.